Elinstallationer

Vi har omfattande erfarenhet av elbranschen vilket gör att vi kan hjälpa dig med alla sorters elinstallationer – vare sig det gäller byggnation, företag, elkraft eller fastigheter.

Läs mer »

Energioptimering

Effektiviseringen utförs genom en energiutredning av befintlig energikonsumtion, analys av möjliga åtgärder och en modernisering av energistyrning.

Läs mer »

Elbesiktningar

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus; Ju äldre fastighet du har, desto större är risken att något händer. Hur elsäker är fastigheten? Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen.

Läs mer »

Välkommen till Dannemora EL

Här kan ni läsa om oss, våra tjänster samt hur ni kommer i kontakt med oss.

Dannemora EL AB:s hemmamarknad är Östhammar och Tierps kommun, men vi kan leverera installationsprojekt, service och totalentreprenader till industri, lantbruk, livsmedel, detaljhandel, bostäder, automation och kraftdistribution även till andra delar av landet.