Våra tjänster

Här kan ni se några av våra tjänster, är det något du undrar över så går det bra att kontakta oss.

Vi levererar alla typer av elrelaterade uppdrag. se några exempel nedan.


Elinstallationer

Våra kompetenta elektriker och vår omfattande erfarenhet av elbranschen gör att vi kan hjälpa dig med alla sorters elinstallationer – vare sig det gäller byggnation, företag, elkraft eller fastigheter.

Vi kan ta hand om hela processen kring elinstallationer från projektering till driftsättning med tillhörande dokumentation och service.

Vi hanterar även arbeten inom Styr & Reglerteknik, fastighetsautomation, Kyl & Värmeanläggningar samt Energieffektivisering.

Kontakta oss för en diskussion om vilka lösningar vi har på era behov.


Energioptimering

De flesta företag och verksamheter kan sänka sina kostnader markant genom att effektivisera sin elkonsumtion.

Effektiviseringen utförs genom en energiutredning av befintlig energikonsumtion, analys av möjliga åtgärder och en modernisering av energistyrning genom bl.a datorisering och styrning av belysning, temperaturer, elmotorer, ventilation, driftsmiljöer m.m.

Kontakta oss för en diskussion om vilka besparingsåtgärder ni kan ta del av.


Elbesiktningar

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus; Ju äldre fastighet du har, desto större är risken att något händer. Hur elsäker är fastigheten? Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere.

Med ”innehavare” menas en person som genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en egendom.

Enligt starkströmsföreskrifterna, svensk standard SS-EN 50-110-1 åligger det anläggningens innehavare att:
–se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.
-utöva tillsyn av elanläggningen.
Detta betyder att om olyckan är framme och det beror på att underhållet är eftersatt eller att du varit oaktsam, så kan du bli skadeståndsskyldig – dessutom kan det ske riktigt allvarliga olyckor. Om du har gjord egna elinstallationer utan behörighet (vilket är förbjudet) så finns det en risk att inte heller din hemförsäkring gäller om olyckan är framme. Ledningar och elapparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen, vilket kan leda till allvarliga skador med, i värsta fall, dödlig utgång.

Riskerna är många och ger sig oftast inte till känna förrän det är för sent. En ökad användning av elapparater medför fara om elsystemet belastas mer än det ursprungligen byggdes för. I många hushåll finns det redan idag fler tekniska apparater än vad anläggningen från början var tänkt att klara av. Resultatet kan till exempel bli att hela din fastighet brinner ner till grunden.

Många elinstallationer är också ofta omoderna, detta beror främst på att tekniken har gått framåt. Dessutom kan en isolering av gummi på en sladd torka och spricka, skadedjur eller husdjur kan bita sönder sladdar och kablar. Uttag och strömbrytare kan gå sönder. Kopplingar kan vara felaktigt utförda, jordade uttag kanske saknas – listan kan nästan göras hur lång som helst. Om din fastighet är äldre än 20 år bör du redan nu besikta din el-anläggning.

Genom att anlita oss får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Vi börjar med att göra en statuskontroll av din elanläggning. Vi gör då en grundlig undersökning efter ett protokoll. Därefter får du ett skriftligt utlåtande vad som eventuellt måste åtgärdas samt sådant som vi rekommenderar att man bör åtgärda. Önskar du därefter en kostnadsuppskattning eller en offert från oss hjälper vi självklart till med det.