Om Dannemora EL

Dannemora EL AB:s hemmamarknad är Östhammar och Tierps kommun, men vi kan leverera installationsprojekt, service och totalentreprenader till industri, lantbruk, livsmedel, detaljhandel, bostäder, automation och kraftdistribution även till andra delar av landet.

Vi levererar alla typer av elrelaterade uppdrag. Ex installation, service och leverans av larm och säkerhet samt trådlös styrning av belysningssystem. Vi renoverar, byter och nyinstallerar alla typer av elinstallationer i fastigheter samt kontroll och installation av jordfelsbrytare. Vi utför även elsäkerhetsbesiktningar inom bostäder, ekonomibyggnader, industriprocesser, kyrkor mfl.